fbpx

"CITYMARK" SOM INGÅR I MARKNADSDATA INFORMATION I LJUSDAL AB:S erklæring om datahåndtering, integritet og informasjonskapsler.

CityMark respekterer din integritet og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger.
Vi kommer til å være åpne med hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor, og vi kommer til å beskytte den på en så sikker måte som mulig.

I CityMarks erklæring beskrives det hvilke opplysninger vi samler inn, for hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss. Denne personvernerklæringen gjelder når du bruker nettsider, apper og tjenester som inngår under en app eller på et nettsted som administreres av CityMark. CityMark er ansvarlig for behandling av informasjonen i samsvar med disse vilkårene og har ansvaret for at behandling skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

For å være tydelige og forenkle forståelsen har vi delt opp erklæringen i to deler avhengig av hvilken relasjon du har til oss, og hvilken målgruppe du tilhører:

Les først en kort sammenfatning under respektive del, og deretter kan du lese mer i detalj om den/de delene i erklæringen som passer best på deg.

1) Her kan du se et sammendrag over vår informasjonsinnsamling under navnet CityMark.

Hvilke personopplysninger vi samler inn i vår kontinuerlig pågående markedsundersøkelse om det kommersielle leiemarkedet og hvordan og hvorfor.

Kort sammendrag

 • Vi samler inn personopplysninger ut fra bransjenytte som berettiget interesse.
 • Men ingen følsomme personopplysninger, bare personopplysninger om personene i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller i selskaper som på en eller annen måte er involvert i leieprosessen og sitt foretaks leiekontrakt.
 • Vi samler inn personopplysninger blant annet for å muliggjøre kvalitetssikring av foretak og kontraktsinformasjon, markedsføring av og informasjonsspredning om eiendomsprosjekter, utveksling av erfaringer, referanseprosjekter, for å muliggjøre kontakter via kjøper og selger, og for å muliggjøre markedskommunikasjon, markedsføring, produktinformasjon, bransjenyheter, tilbud, rekruttering, spørreundersøkelser, undersøkelser eller forskning innen b2b. Til slutt kan tredjepart (vår kunde eller partner) også være en myndighet, og i slike tilfeller samles personopplysningene inn med det formål å hjelpe dem i sin myndighetsutøvelse.
 • Vi lagrer enkelte personopplysninger i Nordens største database for leietakerinformasjon og relaterte foretak og beslutningstakere.
 • Vi lagrer enkelte personopplysninger om beslutningstakere i foretak som vi vurderer som relevante aktører med bransjenytte (kunder, prospekter, partnere) i CRM-systemet.
 • Vi behandler oppgitte personopplysninger ved å legge dem inn i integrerte systemer og tjenester der vi selv, våre kunder og bransjeaktører, i eller på en eller annen måte relatert til eiendomsbransjen, kan bruke dem ifølge de hensikter og formål vi beskriver i vår erklæring og våre avtaler med dem.
 • Våre kunder er selv ansvarlige for sin egen behandling av de personopplysninger de eventuelt leverer via våre tjenester, men de skal behandle personopplysningene i samsvar med de formål som beskrives i vår erklæring.
 • Noe profilering kan også gjøres innenfor rammene for samme formål som beskrives i erklæringen.

Les mer

Om vår kontinuerlige markedsundersøkelse av leiemarkedet

Under navnet CityMark utfører vi en kontinuerlig markedsundersøkelse der vi tar rede på leietakerens lokalsituasjon og fremtidige behov. Det handler om informasjon som omhandler foretakenes leiekontrakt, lokalsøk og flyttinger.

 

Behandling av eventuelle personopplysninger, i forbindelse med vår kontinuerlige markedsundersøkelse av leiemarkedet, er basert på følgende:

 1. Berettiget interesse, interesseavveining

Grunnlaget for vår informasjonshåndtering handler om leietakerens lokalsituasjon og fremtidige behov.

Gjennom dette bidrar vi til et mer effektivt, mer transparent og mer åpent leiemarked som muliggjør kontakter mellom kjøper og selger (eiendomsaktører/leverandører og leietakere).

Eiendomsbransjen har en rekke bransjeproblemer (bl.a. kunnskapsmangel og konservativ). Utfordringene handler om at man trenger og ønsker å effektivisere, digitalisere og gjøre bransjen mer åpen og transparent. Ved å være åpne og transparente med hvilke foretak og personer som er involvert i leieprosessen, bidrar alle sammen til et bedre marked, noe som kan bidra til å motvirke bransjeproblemene, øke effektiviteten, få ned kostnadene og underlette handel med nye aktører innen Europas grenser.

For å få inn riktig informasjon om foretak, kontaktperson og tidspunkter trenger vi og bransjen å snakke med de rette personene og ha personopplysninger om disse for å kunne kontakte dem. Det handler ikke om følsomme personopplysninger, men utelukkende om opplysninger om personene i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller i foretak som på en eller annen måte er involvert i leieprosessen. Navn, stilling i foretaket, og e-postadresse og telefonnummer er eksempler på slike personopplysninger (les mer om hvilke personopplysninger vi samler inn her.

Vår egen og våre juristers vurdering er at interessen og nytten, for så vel de berørte personene som for eiendomsbransjen som helhet, med vår virksomhet veier tyngre enn disse yrkespersonenes integritet. Ifølge personvernforordningens betraktning (47) kan for eksempel behandling av personopplysninger for direkte markedsføring betraktes som en berettiget interesse.  Vi anser oss derfor å ha legitime formål med de, begrensede og ikke-følsomme, personopplysninger som behandles. Les mer her om formålene og nytten.

 

 1. Nødvendighet for å utføre (ofte avtalt) kvalitetssikring som interesseavveining

Også for å kunne oppfylle det vi ofte avtaler med personer vi snakker med om leiekontrakter, trengs visse personopplysninger. F.eks. for kvalitetssikring og korrektur via e-post til de involverte personene i prosessen. Vi blir også ofte enige om å komme tilbake via telefon for å oppdatere informasjonen om status og leiekontrakten.

Siden dette ikke er en formell avtale, men en overenstemmelse og interesseavveining vi gjør, handler vår vurdering om at behandlingen av disse ikke-følsomme personopplysningene, ifølge denne erklæringen, inkl. nytten for personen, personens foretak og bransjen, veier høyere enn den registrertes interesse av beskyttelse mot krenkelse av personvernet.

 

De personopplysningene vi samler inn, hvordan og når

Realinform innhenter opplysningene i første rekke direkte fra deg som i din funksjon/yrkesrolle hos et foretak er ansvarlig for leiekontrakten. Alternativt innhentes opplysningene fra en annen oppdragsgiver som er ansatt hos samme foretak.

Eksempler på personopplysninger vi samler inn, er navn, funksjon/yrkesrolle på prosjektet (foretaket) samt kontaktopplysninger til deg, som mobiltelefonnummer, direktenummer og e-postadresse.

Foretaket kan komme til å oppdatere dine opplysninger fra andre offentlige registre hvis det er nødvendig for å opprettholde vedlikehold av databasen.

Realinform registrerer, eller kan komme til å registrere, dine personopplysninger i forbindelse med:

 1. At vi snakker med deg direkte (eller har kontakt via e-post) alternativt får opplysningene via en annen person som er involvert i samme foretak.
 2. Melding til en tjeneste som tilbys via de forskjellige plattformer som Realinform tilbyr, f.eks. innlogging på realinform.no eller lignende der så vel opplysninger om bransjen og personopplysninger kan oppdateres.
 3. Når du fyller ut navn, e-postadresse eller mobiltelefonnummer på nettstedet.
 4. Hvis du kontakter oss via e-post, via telefon, våre nettsteder og sosiale medier.
 5. Hvis du melder deg på Realinforms nyhetsbrev eller lignende
 6. Ditt besøk på våre nettsteder og app, herunder blant annet trafikkdata, stedsdata, nettlogger og annen kommunikasjonsdata samt f.eks. IP-adresse, type enhet, operativsystem og nettlesertype som brukes for besøket.

Innsamling av personopplysninger der du kontakter oss først

I forbindelse med at du fyller ut et interesseskjema på hjemmesiden (f.eks. vedrørende lokalsøk på citymark.no), gis du mulighet til å lese vår erklæring og klikke på en knapp der du sier at du forstår vår erklæring. Siden vi i utgangspunktet også i disse tilfellene henviser til interesseavveining, dvs. at bransjenytten veier tyngre enn den registrertes interesse av beskyttelse mot krenkelse av personvernet, jobber vi ikke med begrepet samtykke. Derimot er vi åpne og løfter frem vår erklæring i forbindelse med at du fyller ut disse skjemaene.

Når du besøker vår hjemmeside, informeres du også om informasjonskapsler, både såkalte førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler på datamaskinen. Slike informasjonskapsler følger deg og din surfeatferd med det formål å kunne tilby deg informasjon, markedsføring eller gratistjenester som baseres på atferden. Les mer om informasjonskapsler her.

 

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon – formål og nytte

Realinform behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis nedenfor, og for de eventuelle ytterligere formål som angis på innsamlingstidspunktet:

A) Formål og nytte med å sikre riktig informasjon om riktig behov i lokalprosessen i kontakten med vår kartlegging hos Realinform

 1. For å utføre kvalitetssikring om leieprosessen foregår det en regelmessig telefonkontakt med riktig oppdragsgiver.
 2. For som avtalt å komme tilbake via telefon eller e-post og oppdatere informasjon om lokalprosessen.
 3. For å muliggjøre god service, som å håndtere dine forespørsler, rette ev. feilaktige opplysninger.
 4. For gjennom analyse av din atferd på våre nettsteder og app, utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester.
 5. Personopplysninger brukes også ved analyse for å utføre segmentering/profilering, for å kunne utvikle målrettede tilbud og tjenester samt for å gjennomføre undersøkelser.
 6. For å sende deg informasjon og markedsføring via SMS, e-post, app, push eller andre digitale kontaktveier som f.eks. sosiale medier siden du har en aktiv relasjon med oss.
 7. For å kontakte deg via telefon, SMS, e-post, app eller post om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg i din rolle som lokalansvarlig, men merk at du når som helst kan takke nei til denne markedsføringen.
 8. For å kunne gi deg relevante anbefalinger, referanser, tilbud og tilpassede tjenester basert på hvilken type behov du har, hva andre med lignende prosjekt eller atferdsmønster har interessert seg for, hva du har valgt for tjeneste, sett på og vist interesse for.
 9. For å hjelpe oss å utvikle vårt nettsted og app til å bli mer brukervennlige og for å forbedre brukeropplevelsen av de plattformene som tilbys via Realinform ved å kunne tilpasse visningen av tjenestene til den enhet som brukes.
 10. For å sende viktige meldinger som kommunikasjon om endringer i våre vilkår og erklæringer.
 11. I enkelte samtykketilfeller kan også personopplysninger lagres for å unngå at dine opplysninger dukker opp igjen på nye prosjekter. En forutsetning for å holde rede på om du f.eks. ikke vil ha e-post, direktemarkedsføring osv., er å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle dine ønsker og din avtale med oss om det.

 

 1. B) Formål for bransjenytte
 2. For å muliggjøre økt gjennomsiktighet, åpenhet og effektivitet på leiemarkedet.
 3. Som en følge av det ovenstående også for å øke informasjons- og erfaringsutveksling, få ned kostnadene (via flere og bedre anbud, tilbud, forslag til løsninger).
 4. For å muliggjøre kontakter mellom kjøper, beslutningstaker, prosjektleder, påvirker og selger av varer og tjenester (innkjøpere, konsulenter og anbudsgivere osv.) på eiendomsmarkedet og understøtte handel mellom foretak som på en eller annen måte er relatert til byggebransjen, innenfor de europeiske grensene.
 5. For å muliggjøre relevant, målrettet markedskommunikasjon, markedsføring, produktinformasjon, bransjenyheter, tilbud innenfor b2b-eiendomsmarkedet – kan i seg selv f.eks. bidra til økt kompetanse, innsikt i nye løsninger, inspirasjon, en mer bærekraftig og effektiv bygging.
 6. For å muliggjøre unik markedsstatistikk som har blitt brukt av bransjen i mange år, en viktig og veletablert statistikk om eiendomsmarkedets utvikling historisk. Personopplysningene brukes ikke direkte i statistikken, men personopplysningene er en forutsetning for at informasjonen om prosjektene skal kunne samles inn og løpende oppdateres slik at statistikken kan finnes og holdes løpende oppdatert. Bransjeaktører og bransjeorganisasjoner bruker statistikken til flere forskjellige formål, blant annet for å planlegge, organisere og budsjettere.
 7. Også med det formål å kunne stille spørsmål og gjøre undersøkelser for forretningsutvikling som hjelper oss og bransjen med å effektivisere kontakten mellom kjøper og selger (beslutningstaker og påvirker) av varer og tjenester, men også effektivisere bransjen og eiendomsmarkedet som helhet. Det kan dreie seg om å bidra til mer holdbar bygging og forenkle utvikling av nye tjenester, produkter og løsninger for bransjen og bransjens aktører, byggherrer, konsulenter, forhandlere, leverandører, meglere, utleiere, myndigheter, osv.
 8. For å gjennomføre spørreundersøkelser, undersøkelser for forsknings- eller utredningsformål. Vi har f.eks. gjennomført en rekke samarbeid med universiteter og bransjeorganisasjoner for forskjellige formål for å utarbeide beslutningsgrunnlag til eiendomsbransjen, for å effektivisere markedet. Personopplysningene brukes ikke direkte i forskningen eller undersøkelsene, men derimot er personopplysningene helt nødvendige for at vi skal kunne stille riktig spørsmål og få riktig svar fra riktige personer i riktig foretak om riktig prosjekt. Forskningsprosjekt og utredninger/undersøkelser kan gjennomføres både via e-post og telefon. Eksempler på forskning og utredning/undersøkelser har f.eks. handlet om produktivitet, holdbarhet, foreskrivningsgrader, kjennskap og syn på forskjellige spørsmål rundt aktører, varemerker, løsninger, materialer, varer og tjenester på eiendomsmarkedet.
 9. Et annet formål kan iblant også være journalistiske formål – for å forenkle hvilke foretak og personer journalister i bransjemedier skal intervjue om forskjellige prosjekter og bransjespørsmål.
 10. Andre formål for bruk av personopplysninger kan også være at lærere og studenter på universiteter og høyskoler vil komme i kontakt med beslutningstakere i riktig foretak og riktig prosjekt, f.eks. til eksamensarbeider, for å finne praksisplasser i foretak / på prosjekt.
 11. I de tilfeller personopplysninger som vi samler inn, overdras til kunder, partnere eller bransjeaktører er de selv ansvarlige for sin egen behandling av de personopplysninger de får tilgang til via våre tjenester. De får ifølge avtalen bare bruke personopplysningene innenfor rammen av de formål som beskrives i vår erklæring – så fremt de ikke allerede selv f.eks. har pågående relasjoner (kunder, leverandører, samarbeidspartere) med eller har fått andre, egne samtykker fra samme berørte personer som forekommer blant våre personopplysninger.

2. For deg som er eller har vært kunde, som har vært eller som vi har vurdert burde være interessert i vår informasjon og tjenester.

Her kan du se en sammenfatning over hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan og hvorfor. Du får også svar på hva som skjer på nettstedet i løpet av ditt besøk hos oss eller kommer i kontakt med oss på andre måter:

 

 • Vi samler inn personopplysninger for å utføre bestillinger av tjenester og ut fra din og eiendomsbransjens nytte som berettiget interesse
 • Men, ingen følsomme personopplysninger, kun personopplysninger om personer i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller, f.eks. administrerende direktør, eier eller annen ledende stilling samt andre stillinger innen salgs-, markeds-, produkt-, beslutningstøtte-, analyse-, HR-avdelinger osv., i foretak som på en eller annen måte er eller burde være interessert i eiendomsmarkedet og/eller aktører på dette markedet.
 • Vi sporer nettaktiviteten og kan komme til å bruke den for markedsføringsformål.
 • Vi samler inn personopplysninger ved særlige anledninger for markedskommunikasjons-, produktinformasjons- og kundekommunikasjonsformål.
 • Vi behandler angitte personopplysninger ved å legge dem inn i integrerte systemer, f.eks. CRM-system.
 • Vi lagrer personopplysninger i vårt system for markedsanalyse.
 • Vi utfører automatisk profilering basert på nettaktivitet, og din profil kan brukes for markedsføringsformål.

Les mer

Personopplysninger vi samler inn

Realinform innhenter opplysningene i første rekke direkte fra deg som kunde. Eksempler på personopplysninger vi samler inn, er navn, ev. tittel, og kontaktopplysninger som mobiltelefonnummer og e-postadresse. Foretaket kan komme til å oppdatere dine opplysninger fra andre offentlige registre his det er nødvendig for å opprettholde godt registervedlikehold.

Realinform registrerer, eller kan komme til å registrere, dine personopplysninger i forbindelse med:

 1. Melding til en tjeneste som tilbys via de forskjellige plattformer som Realinform tilbyr.
 2. Når du fyller ut e-postadresse eller mobiltelefonnummer på nettstedet.
 3. Hvis du kontakter oss via e-post, via telefon, våre nettsteder og sosiale medier.
 4. Hvis du melder deg på Realinforms nyhetsbrev eller lignende
 5. Ditt besøk på våre nettsteder og app, herunder blant annet trafikkdata, stedsdata, nettlogger og annen kommunikasjonsdata samt f.eks. IP-adresse, type enhet, operativsystem og nettlesertype som brukes for besøket.

 

Innsamling med samtykke

Ved at du fyller ut et samtykkeskjema på hjemmesiden (f.eks. i forbindelse med interesseskjema, abonnerer på nyhetsbrev, benytter deg av tilbud m.m.) samtykker du i at dine personopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer og e-postadresse) kan brukes for salgs- og markedsføringsformål for de tjenester som eksponeres i tilknytning til der du bes fylle ut personopplysningene.

Vi samler også inn IP-adresse, geografisk posisjon og interesser med det formål å bedre kunne tilpasse vår markedsføring til deg.

Når du besøker vår hjemmeside, samtykker du også i at vi får legge til informasjonskapsler, både såkalte førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler på datamaskinen. Slike informasjonskapsler følger deg og din surfeatferd med det formål å kunne tilby markedsføring som baseres på atferden.

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon

CityMark behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis nedenfor, og for de eventuelle ytterligere formål som angis ved innsamlingstidspunktet:

 1. For å utføre bestillinger av tjenester via en av de plattformene som tilbys av CityMark.
 2. Muliggjøre god kundeservice, som å håndtere dine forespørsler, rette feilaktige opplysninger eller sende informasjon som du har bedt om, f.eks. nyhetsbrev.
 3. Opplysninger om bestilling av tjeneste lagres og analyseres, og ligger til grunn for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og målrettet karakter.
 4. For å kunne administrere kundeprofiler, gjennomføre analyser samt markedsundersøkelser.
 5. For systemadministrasjon og for å utvikle statistiske data om våre brukeres atferd og mønster, men dette identifiserer ingen enkeltperson, men skjer på aggregert nivå.
 6. For gjennom analyse av din atferd på våre nettsteder og app utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester.
 7. Personopplysninger brukes også ved analyse for å utføre segmentering/profilering, for å kunne utvikle målrettede tilbud og tjenester.
 8. For å sende deg informasjon og markedsføring via SMS, e-post, app, push eller andre digitale kontaktveier som f.eks. sosiale medier siden du har en aktiv kunderelasjon med oss.
 9. For å kontakte deg via app, telefon, SMS, e-post eller post om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, men merk at du når som helst kan takke nei til denne markedsføringen.
 10. For å kunne gi deg relevante anbefalinger, tilbud og tilpassede tjenester basert på hva andre med lignende atferdsmønster har interessert seg for, hva du har valgt for tjeneste, sett på og vist interesse for.
 11. For å hjelpe oss å utvikle vårt nettsted og app til å bli mer brukervennlige og for å forbedre brukeropplevelsen av de plattformene som tilbys via CityMark ved å kunne tilpasse visningen av tjenestene til den enhet som brukes.
 12. For å kunne sperre dine personopplysninger, f.eks. e-postadresse for markedsføring i de tilfeller du takket nei til markedsføring.
 13. For å sende viktige meldinger som kommunikasjon om endringer i våre vilkår og erklæringer.

 

Informasjon som kan gis ut

Foruten at informasjon ifølge ovenstående beskrevne formål kan overdras til tredjepart, f.eks. foretakskunder og partnere, finnes også andre tilfeller der vi kan dele informasjon med andre foretak som behandler data på våre vegne for at vi skal kunne utføre våre tjenester, f.eks. analyse, distribusjon eller andre tjenester for å opprettholde og anvende våre brukervilkår og leveringsvilkår. Ved all håndtering av personopplysninger overholdes imidlertid alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

Citymark samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS eller med foretak som opprettholder samme vernenivå som GDPR foreskriver.

 

Om informasjonskapsler

Når du bruker vårt nettsted eller våre apper, kan det hende at personopplysninger samles inn via f.eks. informasjonskapsler. Dette gjøres imidlertid bare via et separat samtykke. Hvis din nettleser (eller annet tilsvarende utstyr ved anrop av et nettsted) er innstilt til å tillate informasjonskapsler når du besøker nettstedet, anses du derigjennom å ha gitt ditt samtykke til slik bruk. Da lagres informasjonen om bruken, og hvilke sider som besøkes. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Ved besøk på våre nettsteder der våre tjenester leveres, kan forskjellige teknikker brukes for å gjenkjenne deg med det formål å lære oss mer om våre brukere. Dette kan skje direkte eller gjennom bruk av teknikk fra tredjepart.

 

Rettslig grunnlag, lagring og sletting av personopplysninger

I og med at du gir opplysninger til CityMark, gir du din tillatelse til at CityMark registrerer og lagrer opplysninger om hvilken tjeneste du har kjøpt, og behandler de angitte personopplysningene for angitte formål. Som rettslig grunnlag for behandling kommer foretaket til å henvise til oppfyllelse av avtale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis foretaket benytter seg av berettiget interesse som grunnlag, vil det bare bli gjort for de formål som er angitt i vår erklæring.

Legg merke til at du når som helst kan tilbakekalle ditt ev. samtykke ved å kontakte oss. Du finner kontaktopplysninger under overskriften Slik kontakter du oss.

Behandlingen skjer ifølge gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke oppbevares over en lengre tidsperiode enn hva som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. CityMark kommer til å lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss eller har en annen relasjon med oss i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Ifølge personvernforordningen skal vi angi i hvilken periode personopplysningene vil bli lagret, eller, hvis dette ikke er mulig, de kriterier som brukes for å fastslå denne perioden. I vår virksomhet er det ikke mulig å angi nøyaktig hvor lenge personopplysningene lagres, så vi beskriver i stedet kriteriene for virksomheten for å være så åpne og tydelige som mulig.

Siden det gjelder beslutningstakere innen det kommersielle eiendoms- og leiemarkedet, som vi ifølge vår erklæring behandler ifølge interesseavveining, lagres opplysningene så lenge personene er koblet til sine roller i de foretakene de arbeider for. Våre kontaktpersoner og oppdragsgivere kan i mange tilfeller være aktuelle i forskjellige faser i mange år, fra idé, planlegging, prosjektering, anbud og gjennomføring av lokalprosessen. Våre kontaktpersoner og oppdragsgivere forekommer ofte i flere prosjekter og jevnlig i nye prosjekter, og så lenge de er relevante for vår virksomhet, lagres disse personopplysningene og behandles i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Personopplysninger som gjelder kunder, tidligere kunder og potensielle kunder, behandles på en lignende måte som har blitt beskrevet ovenfor. Dvs. så lenge de fortsatt jobber i bedriften og har en ledende rolle eller rolle innen salg, marked, analyse osv. og vi mener at de er relevante i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring, lagres personopplysningene deres.

Beslutningstakerne som vi behandler personopplysningene til, kan selvsagt når som helst motsette seg bruk for markedsføringsformål, og vi tilbyr på forskjellige måter skreddersydde begrensninger i bruken. I vår løpende markedsundersøkelse av prosjektmarkedet og i vår løpende bearbeiding av de aktører som vi regner for å ha interesse av den informasjonen vi samler inn om prosjektmarkedet, oppdateres våre registre fortløpende, og vi får automatisk kjennskap til personer som slutter, bytter stilling, dør, osv. Rettelser av personopplysninger er en naturlig del av vårt arbeid siden vi regelmessig er i kontakt med foretak og de beslutningstakere som planlegger en endring av sine lokaler – og dem vi vurderer som interessert i disse planlagte lokalforandringene.

Beslutningstakerne kommer etter hvert ofte igjen på nye markedsprosjekter, og for best å hjelpe dem som ikke vil nås av direkte markedsføring, anbefaler vi dem at vi lagrer personopplysningene deres også for å holde rede på at de ikke vil nås av direkte markedsføring i noen som helst form. Skulle vi slette dem helt, er sannsynligheten svært stor for at de legges inn i våre registre igjen så snart de relateres til et nytt prosjekt, og vi legger dem da inn (igjen) i samsvar med vår erklæring, ut fra interesseavveining, men da uten å vite at de ikke vil nås av direkte markedsføring. Vi håndterer kunder, tidligere kunder og potensielle kunder på en tilsvarende måte.

De som vil bli slettet, sletter vi så lenge vi ikke vurderer at det finnes noen berettiget grunn for behandlingen som veier tyngre enn den registreres personverninteresser. Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de har blitt samlet inn for, slettes de selvsagt. I mange tilfeller velger de som innledningsvis kontaktet oss for å bli slettet, en eller annen form for skreddersydd begrensning av behandlingen av personopplysningene.

For f.eks. forsknings- eller analyseformål kan også navn på beslutningstakere som har sluttet i bedrifter som har vært involvert i markedsprosjekter, bli lagret med et tillegg om at de akkurat har sluttet i bedriften. Kontaktopplysningene deres slettes, men navnene kan fortsatt finnes fordi det er av interesse for bransjen og de formål vi beskriver i erklæringen historisk å vite hvilke beslutningstakere som har vært involvert i hvilke prosjekter.

Også av hensyn til lovkrav, f.eks. den svenske bokføringsloven, kan personopplysninger måtte lagres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved all håndtering av personopplysninger overholdes alltid høy sikkerhet og konfidensialitet.

 

Dine rettigheter og valg

Du har rettigheter når det gjelder dine personopplysninger, og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres. CityMark kommer på eget eller kundens initiativ til å rette opplysninger som oppdages å være feilaktige. Du kan også når som helst kreve at dine opplysninger slettes, eller at deres bruk begrenses* ved å kontakte oss (du finner kontaktveier under overskriften Slik kontakter du oss). Hvis du mener at dine rettigheter ikke respekteres av oss, kan du kontakte CityMark eller Datatilsynet. (www.datatilsynet.no)

Du kan når som helst avstå (helt eller delvis) fra å ta imot markedsføringskommunikasjon fra oss ved å kontakte oss eller ved å avregistrere deg fra videre kommunikasjon i e-post og SMS som vi sender deg. Du kan alltid kontakte vårt foretak for å få hjelp å endre hva slags kommunikasjon du vil ha, eller takke nei til vår kommunikasjon.

*Vi tilbyr det vi kaller skreddersydde begrensninger – på dine vilkår, ifølge dine ønsker. Vi informerer også gjerne om den nytte og de effekter valgene medfører.

Du kan, en gang per år kostnadsfritt, få informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert, ved å skriftlig kreve et såkalt registerutdrag fra CityMark. Din skriftlige anmodning sendes til postadressen nedenfor og må være undertegnet av deg personlig.

 

Kort om GDPR

Personvernforordningen kalles iblant kort for GDPR, noe som står for General Data Protection Regulation. Forordningen trer i kraft 25. mai i 2018, og erstatter da personopplysningsloven.

Det finnes flere grunner til at GDPR innføres, men to av de største grunner er:

 • At privatpersoner vil ha (og skal få) mer kontroll over hvordan deres personopplysninger brukes
 • At EU vil gjøre det enklere for foretak å handle innenfor de europeiske grensene

Vi i CityMark ser svært positivt på dette, og vi ser at det ligger i tråd med hva vi selv vil med vår virksomhet som nettopp tar sikte på å gjøre det enklere for foretak og personer i foretak enklere og mer effektivt å kunne handle (og utveksle erfaringer osv.) med hverandre. Personer som jobber i foretak innen eiendomsmarkedet, skal dessuten både få mer nytte gjennom de personopplysninger de har hos oss, og få mer kontroll over dem.

 

Lenker til andre nettsteder

I tilfelle vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, hjemmesider eller materiale publiserte hos tredjepart, er disse lenkene bare for informasjonsformål. Siden CityMark mangler kontroll over innholdet på disse nettstedene eller dets materiale, har vi derfor ikke ansvar for innholdet. Foretaket har heller ikke ansvar for skader eller tap som skulle kunne oppstå ved bruk av disse lenkene.

 

Slik kontakter du oss

Hvis du lurer på noe om personopplysningshåndtering, eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på:

CityMark
Elisabeth Von Hubschs gate 6
69 91 24 00

Denne erklæringen gjelder fra og med 2018-05-24